BADANIA NAUKOWE

Piperyna

Piperyna jest głównym alkaloidem występującym w pieprzu białym i czarnym, które od wieków są stosowane jako przyprawa wzbogacająca smak potraw. Zawartość piperyny, odpowiedzialnej za ostrość smaku, waha się od 2 do 9% i jest uzależniona od gatunku roślin oraz miejsca i klimatu hodowli1. Czysty alkaloid ma postać nierozpuszczalnego w wodzie żółtego proszku i występuje naturalnie w czterech izoformach: piperyny, izopiperyny, chawicyny i izochawicyny2. W medycynie chińskiej i indyjskiej, czarny pieprz jest stosowany jako środek do leczenia i łagodzenia objawów bólowych, dreszczy, grypy, gorączki i reumatyzmu3. Wzmaga również przepływ krwi, stymuluje apetyt oraz pobudza trawienie4. Ostatnie doniesienia literaturowe wskazują, że piperyna posiada właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne, hepatoprotekcyjne, chemoprewencyjne, a także pobudza pracę układu immunologicznego5. Piperyna zwiększa biodostępność wielu leków, w tym ibuprofenu, cyprofloksacyny, oemprazolu, newirapiny i fenytoiny, ponieważ zwiększa biodostępność i spowalnia metabolizm terapeutyków6. Podobne zjawisko obserwuje się w przypadku kurkuminy, koenzymu Q10, galusanu epigallokatechiny i resweratrolu, których dostępność dla komórek organizmu jest minimalna, jeśli występują samodzielnie6.

Piperyna wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, które wynikają z aktywności immunomodulatorowej tego związku, w tym aktywacji komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej7. Badania in vitro potwierdzają pozytywny efekt piperyny na zmniejszenie przerzutów do płuc indukowanych przez komórki czerniaka B16F-10 poprzez ochronę antyoksydacyjną enzymów i regulację peroksydacji związków lipidowych8. Inne badania udowadniają skuteczność tego związku w prewencji przed inwazyjnym rozrostem komórek mięsakowłókniaka9 oraz kostniakomięsaka, między innymi poprzez zatrzymanie fazy G2/M rozwoju komórek połączonego z obniżeniem ekspresji cykliny B1 i zwiększeniem fosforylacji kinazy CDK1 i Chk210. W tym wypadku piperyna hamuje również migrację i metastazę komórek rakowych. Co więcej, ma ona również zdolność do inhibicji procesu angiogenezy w przypadku raka piersi (badania były prowadzone w warunkach in vitro in vivo na modelu z zastosowaniem zarodków kurcząt)11. Kolejne badania naukowe przeprowadzone w modelu in vivo na myszach, pokazały, że wzrost komórek nowotworu raka prostaty zależnych i niezależnych od androgenów był znacząco zredukowany po ekspozycji na piperynę, w stosunku do grupy kontrolnej12.

Spożywanie pieprzu i suplementacja piperyną niesie ze sobą wiele korzyści dla organizmu. Silne właściwości przeciwutleniające wpływają ochronnie na komórki ciała, a działanie przeciwzapalne pozwala na szybszą kurację5. Ponadto, badania prowadzone w kierunku poznania mechanizmu działania przeciwnowotworowego piperyny są bardzo obiecujące, jak dotąd. Szczególnie, że wykazuje ona synergię z innymi związkami naturalnego pochodzenia o podobnej aktywności6.

Bibliografia:

 1. Agarwal O.P. Chemistry of organic natural products. Meerut, India: Goel Publishing House. 2010.
 2. Rawindran P. Black peper: Piper nigrum. Boca Raton, Fla.:CRC Press. 2003.
 3. Parthasarathy V.A., Chempakam B., Zachariah T.J. Chemistry of species. London:CABI. 2008.
 4. Pruthi J.S. Major species of India: crop management and post-harvest technology. New Delhi, India: Indian Council of Agricultural Research. 1993.
 5. Darshan S., Doreswamy R. Patented antiinflamatory plant drug development form traditional mediciene. Phytotherapy Research 2004, 18, 343-357.
 6. Wadhwa A., Singhal S., Rawat S. Bioavailability enhancement by piperine: A review. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 2014, 4 (36), 1-8.
 7. Sunila E., Kuttan G. Immunomodulatory and antitumor activity of Piper longum Linn and piperine. Journal of Ethnopharmacology 2004, 90 (2-3), 339-346.
 8. Pradeep C., Kuttan G. Effect of piperine on the inhibition of lung metastasis induced B16F-10 melanoma cells in mice. Clinical and Experimental Metastasis 2002, 19, 703-708.
 9. Hwang Y.P., Yun H.J., Kim H.G., Han E.H., Choi J.H., Chung Y.C., Jeong H.G., Suppresion of phorbol-12-myristate-13-acetate-induced tumor cell invasion by piperine via the inhibition of PKCα/ERK1/2-dependent matrix metalloproteinase-9 expression. Toxicology Letters 2011, 203, 9-19.
 10. Zhang J., Zhu X., Li H., Li B., Sun L., Xie T., Zhu T., Zhou H., Ye Z. Piperine inhibits proliferation of human osteocarcinoma cells via G2/M phase arrest and metastasis by suppressing MMP-2/-9 expression. International Immunopharmacology 2015, 24, 50-58.
 11. Doucette C.D., Hilchie A.L., Liwski R., Hoskin D.W. Piperine, a dietary phytochemical, inhibits angiogenesis. Journal of Nutritional Biochemistry 2013, 24, 231-239.
 12. Samykutty A., Shetty A.V., Dakshinamoorthy G., Bartik M.M., Johnson G.L., Webb B., Zheng G., Chen A., Kalyanasundaram R., Munirathinam G. Piperine, a bioactive component of peper spice exerts therapeutic effects on androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells. PLoS One 2013, 8 (6):e65889.