"Publikacja w czasopiśmie Cała Ty"

Publikacja w czasopiśmie "Cała Ty" Listopad 2016

Publikacja w miesięczniku "SENS"

Publikacja w magazynie "Świat Kobiety"

Publikacja w magazynie "TINA"

Publikacja w magazynie "VITA"

Publikacja w magazynie "Women's Health"

Publikacja w magazynie "Women's Health" Listopad 2016

Materiały promocyjne